Utveckling utan förändring är omöjligt!

”Att försöka få ett bättre resultat utan att förändra till exempel arbetssätt, rutiner, förberedelser eller ledarskap är en omöjlighet.” – Daniel Haglind